Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thông báo làm việc online để chủ động phòng, chống dịch theo Chị thị 16/CT-TTg
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Ngân Sách

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 2954 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12 /KH-STC 01/04/2020 Tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19
12/TB-VP 31/03/2020 Thông báo làm việc online kể từ ngày 01/4 đến 15/04/2020
519/STC-ĐT 16/03/2020 triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành
172/TB-STC 13/03/2020 Kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban ngày 09/3/2020
407/STC-GCS 03/03/2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất cho doanh nghiệp thuê trước đây, nay đã cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh
12/CĐCS 27/02/2020 Về việc: Kế hoạch hoạt động nữ công năm 2020
10/CĐCS 20/02/2020 Về việc:Đăng ký thi đua CĐCS Sở Tài chính năm 2020
11/CĐCS 20/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2020
9/CĐCS 18/02/2020 Về việc:Kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2020
6/BC-ĐTN 18/02/2020 Về việc: Chương trình hoạt động tháng 1, kế hoạch tháng 2
261/STC-GCS 18/02/2020 tham gia góp ý dự thảo về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý (lần 2)
5/ĐTN 14/02/2020 Về việc: Kế hoạch hoạt động đoàn và phong trào thanh niênn năm 2020
7/CĐCS 06/02/2020 Về việc:Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cuộc thi 90 năm lịch sử ĐCSVN
8/CĐCS 06/02/2020 Về việc:Báo cáo tổng kết cuộc thi 90 năm lịch sử Đảng CSVN
6/CĐCS 05/02/2020 Về việc:Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 (sau Hội nghị CBCC)
552/CĐ-UBND 05/02/2020 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vius Corona gây ra
157/STC-VP 22/01/2020 Phát động phong trào thi đua năm 2020 của Sở Tài chính
156/STC-HCSN 22/01/2020 Kinh phí chi trả phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm của phòng Công chứng số 5
149/STC-VP 21/01/2020 Góp ý dự thảo danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thay thế Quyết định 1048/QĐ-UBND ngày 16/5/2017
02/KH-STC 21/01/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
02/KH-STC 21/01/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
4/BC-ĐTN 20/01/2020 Về việc: Báo cáo tình hình công tác tháng 12-2019, kế hoạch tháng 01-2020
126/STC-ĐT 20/01/2020 Về việc:giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2020
127/STC-ĐT 20/01/2020 Về việc: cử công chức tham gia Tổ thẩm định công nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (vb 63/SNN)
129/STC-HCSN 20/01/2020 Về việc:quyết toán kinh phí thực hiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này