Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 55 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
91/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018
81/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
79/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Quy định các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách XH
89/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 2018
80/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Quy định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
77/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp phát tirển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
82/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Quy định mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
87/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Quy định về chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã từ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
90/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng năm 2019
86/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản, kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
88/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Chuyển thôn thành tổ dân phố và đặt tên 10 tổ dân phố thuộc thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
78/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
84/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lâm Đồng
83/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035
85/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đóng góp chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
76/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2017
136/2015/NQ-HDND 11/07/2015 NQ quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Lâm Đồng
154/NQ-HĐND 08/12/2010
 Về việc thông qua bảng gi các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2011
12/NQ-HĐND 17/12/2009
Về chương trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Đạ Huoai.
11/NQ-HĐND 17/12/2009
Về chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Đạ Huoai.
126/NQ-HĐND 02/10/2009
Thông qua Đề án thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng.
122/NQ-HĐND 17/07/2009
V/v Quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước và thông qua tổng biên chế hành chính của tỉnh Lâm Đồng năm 2010
56/NQ-HĐND 19/12/2008
Về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân thị xã Bảo Lộc.
107/NQ-HĐND 11/12/2008
Về việc  thống nhất quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2009
116/NQ-HĐND 11/12/2008
Thông qua Đề án nâng loại đô thị thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng lên đô thị loại IV

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này