Về việc di dời trụ sở cơ quan Sở Tài chính 

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc các Sở, Ban Ngành di dời vào làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2015. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng xin thông báo thời gian di dời và địa chỉ liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Từ ngày 07/01/2015, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

- Địa chỉ: Tầng 5 (Khối 9 tầng) Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị  biết để thuận tiện liên hệ công tác./-