Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc với Sở Tài chính 

Sáng ngày 11/4/2018. Đoàn thường trực Tỉnh ủy do Đ/c Nguyễn Xuân Tiến UVBCHTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy về thăm và làm việc với Sở Tài chính. Nôi dung làm việc gồm: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý 1/2018 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại; Công tác xây dựng đảng; Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW,  thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW;  Thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05; Kết luận 18-KL/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.


Sau khi đánh giá tình hình thực hiện các nội dung trên, Đ/c Nguyễn Xuân Tiến UVBCHTWĐ, Bí thư Tinh ủy yêu cầu tập thể Sở Tài chính phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua và đồng thời nổ lực, quyết tâm thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.