Trao quyết định Điều động và Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính 

Thực hiện quyết định 656/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động và bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức. Chiều ngày  10/4/2018 tại Sở Tài chính, Đ/c Nguyễn Văn Yên, UVBTV, Phó Chủ tịch Tỉnh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đ/c Phạm Văn Bình, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh đến giữ chức vụ Phó Giám Đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng. 


Đ/c Nguyễn Văn Yên trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho Đ/c Phạm Văn Bình