Khảo sát định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg với các cơ quan đơn vị trong Tỉnh Lâm Đồng 

Ngày 22/11/2019, Tại Hội trường Sở Tài chính, Đoàn công tác Bộ Tài chính tổ chức làm việc với Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị trong Tỉnh Lâm Đồng  về khảo sát định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg.

Qua trao đổi, thảo luận, Đoàn công tác của Bộ Tài chính đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp, nội dung đóng góp của địa phương Lâm Đồng liên quan đến định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg.