Hội thi Công chức trẻ với Cải cách thủ tục hành chính Khối Kinh tế - Kỹ thuật 

 

Ngày 27/9/2019, tại Hội trường 100 chỗ Trung tâm hành chính tỉnh, Khối Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức Hội thi cho 09 đơn vị trong Khối nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức trẻ trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

H1.JPG

Các Đội thi trong Khối Kinh tế - Kỹ thuật tham dự

Hội thi diễn ra trong 01 ngày với 02 phần thi Kiến thức chung và Hùng biện. Kết qủa, Giải nhất Đội Sở Tài chính; Giải nhì: Sở Công thương; Giải ba: KBNN tỉnh.

H2.JPG

Đội thi Sở Tài chính đại diện Khối tham gia vòng Chung kết diễn ra trong 02 ngày 17/10-18/10/2019.