Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác
Công khai số liệu Đầu tư công
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thông báo làm việc online để chủ động phòng, chống dịch theo Chị thị 16/CT-TTg
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Thủ tục hành chính

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 18 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 HIỆP THƯƠNG GIÁ Quản lý Giá Công Sản
2 THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ Quản lý Giá Công Sản
3 ĐĂNG KÝ GIÁ Quản lý Giá Công Sản
4 KÊ KHAI GIÁ Quản lý Giá Công Sản
5 QUYẾT ĐỊNH BÁN TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
6 THANH TOÁN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quản lý Giá Công Sản
7 THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN LẺ Quản lý Giá Công Sản
8 THỦ TỤC MUA QUYỂN HÓA ĐƠN Quản lý Giá Công Sản
9 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
10 THỦ TỤC QUYẾT ĐINH TIÊU HỦY TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
11 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
12 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC Quản lý Giá Công Sản
13 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỞNG HỢP THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A,B, C, D, Đ VÀ E KHOẢN 1 ĐIỀU 41 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
14 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI Quản lý Giá Công Sản
15 THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN SỬ DỤNG YÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ MỤC ĐÍCH LIÊN DOANH, KIÊN KẾT Quản lý Giá Công Sản
16 THỦ TỤC XỬ LÝ TÀI SẢN BỊ HƯU HỎNG, KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC HOẶC KHÔNG CÒN NHU CẦU SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN Quản lý Giá Công Sản
17 THỦ TỤC XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN KHI DỰ ÁN KẾT THÚC Quản lý Giá Công Sản
18 XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN ĐỐI VỚI TÀI SẢN DO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ NGUYỆN CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CHO NHÀ NƯỚC Quản lý Giá Công Sản

 Thủ tục hành chính thuộc BHXH thực thiện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 0 thủ tục:

Không tìm thấy thủ tục hành chính nào.

 Thủ tục hành chính thuộc SKHCN thực hiện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 0 thủ tục:

Không tìm thấy thủ tục hành chính nào.

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này