Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Bảng giá đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Giá Đất

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 166 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
161/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 bằng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố
20/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
21/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
22/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương
23/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông
24/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương
25/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng
26/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà
27/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Di Linh
28/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
29/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Huoai
30/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
31/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên
57/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại thành phố Đà Lạt
58/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại Thành phố Bảo Lộc
59/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Lạc Dương
60/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Đơn Dương
61/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Đức Trọng
62/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Đam Rông
63/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Lâm Hà
64/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Bảo Lâm
65/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Di Linh
66/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định gía các loại đất 2014 tại huyện Đạ Huoai
67/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định gía các loại đất 2014 tại huyện Đạ Tẻh
68/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định gía các loại đất 2014 tại huyện Cát Tiên

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này