Skip navigation links
Pictures
Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 40/2016/QĐ-STC ngày 14/7/2016
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Quyết định QPPL
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Công khai ngân sách của tỉnh
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Giá cả vật liệu xây dựng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 548 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1610/STC-HCSN 09/07/2019 Hướng dẫn kinh phí triển khai thực hiện Đề án tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025
1608/KH-STC 09/07/2019 Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh
12/TB-VP 08/07/2019 Thông báo nội dung công việc trọng tâm từ ngày 08 đến 12/7/2019
1599/STC-VP 08/07/2019 Cung cấp thông tin về tình hình ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế trong thời gian qua
1606/STC-NS 08/07/2019 Chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị ngành tài chính 6 tháng đầu năm 2019
1571/STC-GCS 05/07/2019 Góp ý dự thảo Quyết định về việc Ban hành đơn giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1540/STC-ĐT 05/07/2019 Đôn đốc nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
1539/BC-STC 05/07/2019 Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
1531/STC-GCS 04/07/2019 Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 của tỉnh
1528/STC-VP 04/07/2019 Tham gia góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tinh Lâm Đồng
433/TB-STC 04/07/2019 Thông báo Giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
28/STC-TTr 03/07/2019 Khảo sát tại đơn vị để bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019.
1519/STC-GCS 03/07/2019 Hướng dẫn thủ tục thanh lý tài sản
1523/STC-GCS 03/07/2019 Cung cấp danh mục tài sản trên đất tại Bệnh viện II Lâm Đồng
1505/STC-VP 02/07/2019 Cử công chức tham gia tổ giúp việc để hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
1510/STC-TTr 02/07/2019 Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2020
1506/STC-GCS 02/07/2019 Đánh giá thi hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ
1508/BC-STC 02/07/2019 Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tháng 6 năm 2019
71/QĐ-STC 02/07/2019 Về việc cử cán bộ, công chức đi học CVC
11/TB-VP 01/07/2019 Nội dung công việc trọng tâm từ ngày 01/7 đến 05/7/2019
1494/BC-STC 01/07/2019 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019
1481/BC-STC 28/06/2019 Báo cáo tình hình giá cả thị trường địa phương và công tác quản lý, chỉ đạo giá - công sản trong tháng 6 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 7 năm 2019
1474/STC-VP 28/06/2019 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
1472/STC-GCS 28/06/2019 Hướng dẫn thực hiện Điều 9 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính
416/TB-STC 28/06/2019 Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tài khoản và Kế toán các xã, phường và thị trấn

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này