Xây dựng nếp sống văn hóa

Ngày 04/5/2019, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL về việc Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2019
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 2589/QĐ-TTg, ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” ; vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL về tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2019 trên địa bàn tỉnh.
Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 trong xây dựng nông thôn mới, ngày 29/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 591/UBND-NN để giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 862/UBND-VX2 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

Sáng ngày 21/01/2019, tại UBND tỉnh, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã chủ trì cuộc họp Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Sáng ngày 12/9/2018, tại thành phố Đà Lạt, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cấp xã, thôn trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên.
Ngày 24/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Văn nghệ - Thể thao các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - năm 2018. 
Vừa qua, tại huyện Đam Rông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2018.
Ngày 26/4/2018, tại Tp. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Cụm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2018.
Các tin khác
Trang sau >>