Xã Bình Thạnh - Điểm sáng thực hiện nếp sống văn minh 

    Xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng) nằm cách trung tâm huyện 15km, có 4 thôn, 1.747 hộ gia đình với 7.955 khẩu. Trong những năm qua, việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và xây dựng tiêu chí thôn văn hóa trên địa bàn xã đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Điểm đáng ghi nhận là việc triển khai và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.


Công tác chuẩn bị cho buổi lễ đón Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa
nông thôn mới”. 
  

    Cũng như các địa phương khác, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở Bình Thạnh trước đây chưa được thực hiện đúng theo quy định; các đám tang còn nhiều hủ tục, điển hình như việc khóc thuê, rải vàng mã, tổ chức ăn uống linh đình, cúng viếng nhiều vòng hoa, giữ người chết trong nhà quá thời gian quy định, gây mất vệ sinh cho cộng đồng dân cư; đám cưới tổ chức ăn uống linh đình, phô trương hình thức...
   
    Năm 2012, xã Bình Thạnh được chọn làm điểm triển khai mô hình xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Sau 3 năm triển khai, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã ngày càng đi vào nề nếp.


Rước Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

     Trong việc cưới, các thủ tục theo phong tục, tập quán như chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu đơn giản, gọn nhẹ; không tổ chức ăn uống linh đình, tránh phô trương lãng phí. Đám cưới của con em gia đình cán bộ, công chức, đảng viên, mời khách có chọn lọc, không mời vào giờ làm việc. Trong việc tang, không để người qua đời quá thời gian quy định (48 tiếng); các tuần tiết sau đám tang gọn nhẹ hơn, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự công cộng. Các gia đình có tang cũng không tổ chức cỗ bàn, không dùng thuốc lá, rượu trong đám tang. Đặc biệt, không còn hiện tượng rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang; không sử dụng vòng hoa, bức trướng để phúng viếng mà thay vào đó bằng cách khi có người qua đời, vận động những người trên 14 tuổi góp 2.000đ để giúp gia đình lo chi phí…
    
    Từ hiệu quả của mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở xã Bình Thạnh, đến nay mô hình đã được nhân rộng ra các xã trên địa bàn huyện như: Phú Hội, Hiệp Thạnh, Hiệp An, Tân Hội, Ninh Loan….