Triển khai Hội nghị tập huấn công tác Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình cho các huyện phía Nam 

    Từ ngày 20-23/9/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên lần lượt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình cho cán bộ làm công tác văn hóa, gia đình của các xã, thị trấn; thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn (huyện Đạ Huoai: 140 học viên; Đạ Tẻh: 140 học viên; Cát Tiên: 120 học viên). 

    Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác xây dựng văn hóa Nông thôn mới (tiêu chí 06-16); Hướng dẫn nhận diện hành vi bạo lực gia đình và biện pháp phòng, chống; Hướng dẫn cách thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các nội dung liên quan đến Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

    Qua Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức của các học viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình. Đồng thời, đây là dịp để các học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
    
    Một số hình ảnh liên quan đến các Hội nghị tập huấn:
 


Đ/c Nguyễn Mạnh Việt – Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh phát biểu tại Hội nghị tập huấn.


Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn