Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn hóa Nông thôn mới năm 2016 
    Ngày 1/9/2016, tại thị trấn Đinh Văn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Lâm Hà tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn hóa nông thôn mới.

Tham dự khai mạc Hội nghị tập huấn có Đ/c Nguyễn Anh Hùng – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Đ/c Đinh Đức Chí – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện  Lâm Hà, Lãnh đạo, cùng chuyên viên các phòng chuyên môn Sở VHTT&DL, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và hơn 200 học viên là cán bộ chuyên trách xây dựng đời sống văn hóa của 16 xã, thị trấn, các trưởng, phó thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện. 


Đ/c Nguyễn Anh Hùng – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu khai mạc hội nghị

    Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xây dựng văn hóa nông thôn mới: Tiêu chí 06 (Xây dựng thiết chế văn hóa), Tiêu chí 16 (Xây dựng Thôn văn hóa); Hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động của nhà văn hóa xã, thôn, tổ dân phố; Kỹ năng quản lý và hướng dẫn tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã, thôn, tổ dân phố; Hướng dẫn công tác tổ chức triển khai các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao trên địa bàn thôn, tổ dân phố. 


Các học viên tham dự  Hội nghị tập huấn


    Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ văn hóa cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng để áp dụng đạt hiệu quả cao hơn vào công tác xây dựng văn hóa nông thôn mới tại địa phương, góp phần thúc đẩy nhanh việc xây dựng thành công huyện Lâm Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017 theo kế hoạch đề ra.