Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn hóa nông thôn mới năm 2015 

    Trong 2 ngày 23-24/7 tại huyện Đức Trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đức Trọng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn hóa nông thôn mới. Tham gia lớp tập huấn có 192 học viên là cán bộ văn hóa-xã hội đến từ 15 xã, thị trấn và 177 thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện. 


Đ/c Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 phát biểu khai mạc lớp tập huấn

    Nội dung chính mà các học viên được tập huấn gồm: Hệ thống các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương về việc triển khai thực hiện các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và văn hóa thuộc lĩnh vực Văn hóa (tiêu chí 6 và 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới); công tác tổ chức hoạt động của nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; hướng dẫn việc tổ chức mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình văn hóa. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở…  


Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn hóa nông thôn mới

    Qua lớp tập huấn này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, mà còn thúc đẩy việc xây dựng thành công huyện Đức Trọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2016.