Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 

    Sáng ngày 12/9/2018, tại thành phố Đà Lạt, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cấp xã, thôn trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên. 

    Đến dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có ông Trần Văn Môn, Phó chánh Văn phòng Ban điều phối nông thôn mới Trung ương; bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Đình Khoát, Phó chánh Văn phòng Ban điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng. 


Toàn cảnh Lớp tập huấn


    Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 12-14),  trên 160 học viên sẽ được các báo cáo viên giầu kinh nghiệm truyền đạt những kiến thức về xây dựng nông thôn mới nói chung và thực hiện các mục tiêu về văn hóa nói riêng như: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn thực hiện các mục tiêu về văn hóa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; giới thiệu một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc….; tham quan học tập thực tế một số mô hình nông thôn mới tiêu biểu về nông thôn mới nói chung, văn hóa nói riêng tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

    Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý và kỹ năng tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, từ đó nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn./.