Tập huấn chuyên đề Văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Đam Rông 
Vừa qua, trong thời gian từ 11-13 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đam Rông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề Văn hóa nông thôn mới năm 2017.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Anh Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Văn Hởi, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông; tham dự lớp tập huấn có trên 70 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa huyện, xã và Trưởng các thôn tại các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.Toàn cảnh Hội nghị tập huấn


Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được các báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề với các nội dung: Khái quát hệ thống văn bản quy định triển khai nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới và văn hóa nông thôn mới; một số vấn đề về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hướng dẫn quy trình xây dựng Quy chế hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao ơ cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong duy trì, phát triển và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và chuyên đề kỹ năng quản lý và khai thác hiệu quả hoạt động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đặc biệt lớp tập huấn đã được các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông quan tâm dành thời gian để trả lời, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của địa phương, cơ sở liên quan đến công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung và văn hóa nông thôn mới nói riêng.

Thông qua lớp tập huấn, đã giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nắm rõ về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới nói chung và phát triển văn hóa nông thôn mới nói riêng, từ đó biết cách tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa ở cơ sở; qua đó đẩy mạnh hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới.