Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến đang được phát huy, nhân rộng 
    Trong thời gian qua, cùng với việc phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị… Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh cũng được chú trọng triển khai thực hiện, từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều gương “Người tốt, việc tốt” được các cấp, các ngành, các địa phương biểu dương, khen thưởng.
 


Mô hình làm bờ rào bằng cây xanh ở xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên


    Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm lan tỏa, cổ vũ mọi người tham gia thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH. Một số mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm nhân rộng, tiêu biểu như: Mô hình “Rung chuông báo động” của xã Lộc Nga, mô hình “Giáo họ không có tội phạm” ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc; Mô hình Thắp sáng đường quê ở xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương; xã Lộc An, huyện Bảo Lâm; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở xã Gia Hiệp, huyện Di Linh;  Mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng; Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà...
 


Mô hình chơi bóng chuyền hơi ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông

    Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng việc thực hiện phong trào xây dựng người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh làm cho bộ mặt từ thành thị tới nông thôn có nhiều khởi sắc; đồng thời nâng cao đời sống vật chất cũng như đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.