Phường B’Lao thành phố Bảo Lộc - điểm sáng trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

    Phường B’Lao nằm ở phía Nam thành phố Bảo Lộc có diện tích tự nhiên 531,21 ha với dân số 12.060 người, 2.965 hộ gia đình trải đều trên 14 tổ dân phố. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa Phường B’Lao có sự phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu. 


Trụ sở phường B’Lao được xây dựng khang trang, sạch đẹp


    Trên cơ sở các văn bản của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo Phong trào Phường B’Lao đã triển khai đầy đủ các nội dung Phong trào TDĐKXDĐSVH, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đồng thời lồng ghép triển khai các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Định kỳ hàng năm, phường tổ chức rà soát, bổ sung tiêu chí bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa để nâng cao chất lượng phong trào phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Năm 2017, toàn phường có 2.820/2.965 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 95,1%; 14/14 tổ dân phố đã được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”; Phường đã được UBND thành phố Bảo Lộc công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

    Bên cạnh việc chú trọng triển khai phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, Ban Chỉ đạo phường tích cực, chủ động phối hợp các ngành liên quan phát động, triển khai kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”; trong năm đã vận động các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất... với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Công tác giáo dục, y tế, dân số cũng được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ. Thông qua Phong trào TDĐKXDĐSVH, trên địa bàn phường ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay cần được nhân rộng, như: Mô hình “Đường không rác”, mô hình “3 trong 1”, mô hình “ Camera giám sát an ninh”,  mô hình “ Chốt bảo vệ dân phố”. Đặc biệt, Đoàn thanh niên phường đã thành lập và duy trì 1 đội hiến máu nhân đạo với 55 thành viên. 

    Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn được quan tâm, hiện trên địa bàn phường đã quy hoạch khu thiết chế văn hóa - thể thao có diện tích 0,8ha, 13/14 tổ dân phố có nhà văn hóa (nhà sinh hoạt cộng đồng); có 5 sân bóng đá, 8 sân bóng chuyền, 6 sân cầu lông…tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn cũng như góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức thường xuyên, liên tục; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện đúng quy định. 
 


Ban Chỉ đạo tỉnh và thành phố Bảo Lộc kiểm tra việc triển khai thực hiện
Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn phường B’Lao


    Có thể nói, từ hiệu quả của việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa Phường B’Lao đã  góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tình hình  an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất cũng như đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; Phường B’Lao là điểm sáng trong Phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Bảo Lộc nói riêng và của toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung.