Một điển hình trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

    Thôn 5, xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) được thành lập ngày 13/6/1996, có diện tích tự nhiên 276,5 ha, nằm cách trung tâm xã 3km. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trực tiếp là Chi bộ thôn và sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm của toàn thể nhân dân trên địa bàn, năm 2010, thôn vinh dự được UBND huyện công nhận danh hiệu “Thôn văn hoá”. Từ đó đến nay, thôn 5 là một điển hình trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã, của huyện.
    Là địa bàn thuần nông nhưng với bản tính cần cù, chịu khó của người dân đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước về đây lập nghiệp, xây dựng quê hương mới nên những năm gần đây đời sống kinh tế của người dân trong thôn có nhiều khởi sắc. Sản lượng cà phê trên địa bàn thôn bình quân đạt 4,2 tấn/ha, chè đạt 11 tấn búp tươi/ha; số hộ giàu, hộ khá trên địa bàn thôn ngày càng tăng lên; 100% lao động trong thôn đều có việc làm, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thôn đạt 28 triệu đồng/năm.


Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh kiểm tra việc
 triển khai thực hiện Phong trào tại huyện Bảo Lâm.  

    Nhờ kinh tế ổn định và phát triển nên đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Ngay từ khi phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa thôn đã xác định văn hóa là nền tảng, là động lực thúc đẩy phát triển toàn diện về các lĩnh kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng của địa phương; đồng thời góp phần định hướng tích cực, tạo ra những chuẩn mực văn hóa, nếp sống văn hóa thấm dần vào từng người dân, gia đình, cộng đồng dân cư. Năm 2013, toàn thôn có 110/140 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 78,6% (trong đó có 50% số gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa trong 3 năm liên tục). Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Nhà văn hóa của thôn đã được xây dựng khang trang với diện tích 110 m2 , tổng số tiền nhân dân đóng góp là 127 triệu đồng và 59 ngày công. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên. Tất cả trẻ em trong thôn đến tuổi đi học đều được đến trường. Thôn có Chi hội khuyến học, hàng năm đều tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập. Số sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thôn ngày càng nhiều. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, bà mẹ, trẻ em và phụ nữ mang thai đều được thăm khám, tiêm chủng theo định kỳ; tỷ lệ suy dinh dương ở trẻ em ngày càng giảm.
    Bên cạnh đó, trong thời gian qua, trên địa bàn thôn có trên 80% số hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, thôn đã hoàn thành 1,5km đường nhựa đối ứng, Nhà nước 70%, nhân dân 30 % (tương đương 450 triệu đồng). Ngoài ra, nhân dân 5 xóm đã huy động đóng góp 7,3 km đường đá cấp phối, với số tiền là 95 triệu đồng và 163 ngày công lao động. 
    Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn của thôn luôn được giữ vững; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Những kiến nghị của nhân dân đều được giải quyết ngay tại chính quyền địa phương. Tổ hòa giải của thôn hoạt động hiệu quả, hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa đều được hòa giải ngay tại cộng đồng dân cư. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, thôn, xóm ngày càng xanh - sạch - đẹp; Ban vận động thường xuyên nhắc nhở các hộ buôn bán và người dân nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung; vận động nhân dân xây dựng và nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo ao hồ, trồng cây xanh; mỗi hộ gia đình đều có 3 công trình (nước sạch, nhà tắm, hố xí) hợp vệ sinh và 01 hố chứa rác thải… 
    Với những kết quả đã đạt được, thôn 5 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2013. Đây là phần thưởng xứng đáng khẳng định thôn 5, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm là một điển hình tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.