Liên hoan Văn nghệ - Thể thao các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - năm 2018 

    Ngày 24/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Văn nghệ - Thể thao các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - năm 2018. 


Đoàn xe của Trung tâm VHTT các huyện,Tp diễu hành cổ động tuyên truyền

    Theo Kế hoạch, Liên hoan sẽ được diễn ra trong 2 ngày 23-24/8/2018, tại thành phố Bảo Lộc. Mỗi huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chọn 1 xã hoặc phường, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa (xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị) tham gia Liên hoan. Nội dung Liên hoan gồm có 2 phần thi Văn nghệ và Thể thao: Phần thi Văn nghệ gồm có 1 tiết mục hát, 1 tiết mục múa; phần thi Thể thao gồm 5 môn: Kéo co (nam nữ); đẩy gậy (nam); nhảy bao bố (nam nữ); nhảy dây (nữ); đi cà kheo (nam nữ).


Nhảy Bao bố - một trong 5 môn thi của Liên hoan Văn nghệ - Thể thao

    Liên hoan Văn nghệ - Thể thao các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.