Lâm Đồng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín năm 2018 

    Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ văn hóa, người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật; phát huy vai trò và nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc trong việc tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vừa qua, tại huyện Đam Rông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2018.

    Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Anh Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Đam Rông; đại diện lãnh đạo UBND huyện. Tham dự lớp tập huấn có trên 70 học viên là cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn huyện Đam Rông.


Toàn cảnh lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến
pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2018


    Trong thời gian 03 ngày làm việc (từ ngày 20-22/6), học viên tham dự lớp tập huấn đã được các đồng chí báo cáo viên đến từ các Sở: Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tài Nguyên Môi Trường và Công an tỉnh phổ biến, quán triệt một số nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc và một số chính sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa đối với đồng bào dân tộc thiểu số; công tác xây dựng làng bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ rừng; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn và xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình; công tác giữ gìn an ninh trật tư ở địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số; các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ...

    Kết lúc lớp tập huấn, 75 học viên đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2018./.