Lâm Đồng công bố 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

    Tính đến tháng 8/2014, tỉnh Lâm Đồng đã có 4 xã (trong tổng số 117 xã toàn tỉnh) được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm: xã Quảng Lập, xã Lạc Lâm - huyện Đơn Dương; xã Tân Hội - huyện Đức Trọng và xã Xuân Trường – Tp. Đà Lạt. Trong đó Xã Quảng Lập là 1 trong 27 xã (thuộc 27 tỉnh, thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu của cả nước. 


Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng
các xã điểm nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng năm 2014. Ảnh: Văn Trình

     Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có 2 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí là xã Xuân Thọ, xã Trạm Hành (thành phố Đà Lạt); 21 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 50 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và có 40 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2015 xây dựng thành công huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới.