Lâm Đồng có 21 xã đã được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới 

    Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể nên phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được triển khai rất khẩn trương; thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tíchcực hưởng ứng tham gia. Năm 2015, đánh dấu chặng đường 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 


Phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lâm Hà
đã góp phần bê tông hóa đường làng, ngõ xóm,
 nhiều hộ nông dân làm kinh tế giỏi đã xây được nhà lầu khang trang.

    Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 21/117 xã được UBND tỉnh công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 18%). Trong đó có 4 xã được công nhận đạt chuẩn vào đầu năm 2014 (các xã: Tân Hội - huyện Đức Trọng;  Xuân Trường - Thành phố Đà Lạt và Quảng Lập, Lạc Lâm - huyện Đơn Dương), 17 xã được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2014 (Xuân Thọ, Trạm Hành - Tp. Đà Lạt; Ka Đơn, Ka Đô, Lạc Xuân - huyện Đơn Dương; Liên Hiệp, Bình Thạnh, Ninh Loan - huyện Đức Trọng; Gia Lâm, Đông Thanh - huyện Lâm Hà; Đam’ri, Lộc Thanh, Lộc Châu - Tp. Bảo Lộc; Đạ Oai, Hà Lâm - huyện Đạ Huoai; Tân Châu - huyện Di Linh và Lộc An - huyện Bảo Lâm). Ngoài ra, hiện có 28 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 46 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 22 xã đạt từ 7-9 tiêu chí, bình quân đạt 13,3 tiêu chí/xã.
    Với những kết quả đã đạt được, Lâm Đồng được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về kết quả thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong cả nước.