Ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giữa Sở VHTT&DL và Hội Nông dân tỉnh 

    Ngày 11/8, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng và Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã ký kết Chương trình phối hợp nâng nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nội dung của Chương trình phối hợp gồm: Tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, chỉ đạo điểm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi thể thao nông dân.
 


Xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận
“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

    Việc tổ chức ký kết nhằm mục đích tạo cơ sở để cả hai bên cùng tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa” và tham gia xây dựng thôn, buôn văn hóa trong giai đoạn mới; nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân về: xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, thông qua đó tăng cường sự thống nhất chỉ đạo thực hiện phong trào; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của Hội Nông dân, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp và ý thức chủ động, tích cực của người nông dân tham gia phong trào.