Huyện Đơn Dương tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014 

    Vừa qua, tại thị trấn Thạnh Mỹ, UBND huyện Đơn Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014. 
 


Ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương –
 Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXĐSVH” huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

    Theo báo cáo, đến nay toàn huyện có 19.091/23.569 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 81%; 99/105 khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 94,3%; có 5/10 xã, thị trấn đã được công nhận danh hiệu văn hóa; 98/105 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; 7/10 xã, thị trấn có nhà văn hóa. Các phong trào khác như: xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện tích cực tham gia. 
    Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2015 huyện Đơn Dương đặt ra chỉ tiêu phấn đấu có 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 94,3% số thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, có thêm 1 đến 2 xã, thị trấn được công nhận danh hiệu văn hóa… Đây là tiền đề quan trọng để góp phần xây dựng huyện Đơn Dương thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. 
    Nhân dịp này, UBND huyện Đơn Dương cũng đã trao tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014 trên địa bàn huyện.