Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức giao ban Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"cụm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2018 

    Ngày 26/4/2018, tại Tp. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Cụm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2018. Các đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk đồng chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh, thành phố trong khu vực. 


Toàn cảnh Hội nghị giao ban Cụm khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
về phong trào TDĐKXDĐSVH


    Trong năm 2017, việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH được Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo các cấp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan thành viên và giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiện toàn bộ máy của Ban Chỉ đạo các cấp, kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước về xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, nhất là danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”… Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số địa phương còn chạy theo thành tích, công tác tuyên truyền chưa được tổ chức thường xuyên, kinh phí hoạt động phong trào còn hạn chế…


Đ/c Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị


    Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành trong khu vực đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH. Tham luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết những kết quả đã đạt được của Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đưa ra một số bài học kinh nghiệm, một số giải pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung phong trào ở Lâm Đồng để các địa phương trong khu vực tham khảo. 

    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã ghi nhận sự nỗ lực, những cách làm hay, sáng tạo của của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian qua; ghi nhận kiến nghị đề xuất của các tỉnh, thành phố để kiến nghị các bộ, ngành liên quan đưa ra giải pháp thực hiện phong trào trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế của phong trào, nhân rộng những mô hình, cách làm hay trên địa bàn cả nước.