Lâm Đồng tổ chức phát động triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” 

    Trong hai ngày 22 tháng 8 và 27 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Đà Lạt và huyện Dơn Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động đăng ký thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

    Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức; thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương; thành viên Ban Chỉ đạo công tác Gia đình thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương; Ban chỉ đạo công tác gia đình Phường I, thành phố Đà Lạt, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương cùng đông đảo các hộ gia đình tại địa bàn Tổ dân phố 5, Phường I, thành phố Đà Lạt và Thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (đơn vị chỉ đạo điểm).


Đ/c Nguyễn Anh Hùng, Phó giám đốc Sở VHTT&DL
phát biểu phát động thực hiện Bộ tiêu chí

    Phát biểu phát động đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, đồng chí Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn các cấp, các ngành của thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nội dung Bộ tiêu chí từng bước đi vào cuộc sống của cộng đồng dân cư, đồng thời đồng chí hy vọng tập thể cán bộ, nhân dân thành phố Đà Lạt, nhân dân Phường I, tổ dân phố 5 và nhân dân huyện Đơn Dương, xã Lạc Xuân, Thôn Châu Sơn tích cực hưởng ứng, triển khai bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc trên địa bàn, từ đó nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh trong thời gian đến.

 
Phát biểu hưởng ứng của đại diện khu dân cư