Lâm Đồng nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018 

    Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018. 
    Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay, cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chú trọng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc với các hoạt động trọng tâm như:  
    Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; xây dựng tin, bài, phóng sự, các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo điện tử; tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; gặp mặt, vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng; tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; ... để tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, cũng như chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
    Với các hoạt động hưởng ứng nêu trên, tin tưởng rằng, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp; của cán bộ, đảng viên, nhân dân và xã hội về giá trị các mối quan hệ trong gia đình ngày càng được nâng cao, góp phần phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.