Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

    Nhằm đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay, đề ra những giải pháp nâng cao các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình thời gian đến; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn hiện nay” tại thành phố Đà Lạt.

">
Đ/c Nguyễn Thị Nguyên - TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại Hội thảo

    Chủ trì Hội thảo có các đồng chí Nguyễn Thị Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thành ủy Đà Lạt; các nhà nghiên cứu; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố; Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng; các cá nhân hộ gia đình tiêu biểu và các phóng viên báo, đài cũng về dự và đưa tin.
 

">
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

    Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận về giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; phân tích những tác động tích cực, tiêu cực của môi trường sống hiện đại, từ đó đưa ra những giải pháp, định hướng để bảo tồn và phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp trong gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

    Phát biểu bế mạc Hội thảo,bà Nguyễn Thị Nguyên ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; các huyện, thành phố, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các hộ gia đình. Sau Hội thảo, trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nâng cao giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình và ý kiến góp ý của đại biểu, ngành sẽ cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai trên địa bàn tỉnh.