Văn hóa gia đình

Xây dựng nếp sống văn hóa
Vừa qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 7 đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quyết định công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2015-2016

Lâm Đồng là vùng đất Nam Tây Nguyên, có 12 đơn vị hành chính (02 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và 10 huyện), 147 xã, phường, thị trấn với diện tích tự nhiên gần 10.000 km2. Dân số toàn tỉnh trên 1.200.000 người, trong đó dân số nông thôn 738.935 người, chiếm 62,13%. Là miền đất hội tụ nhiều dân tộc anh em trong cả nước với 43 dân tộc khác nhau cư trú và sinh sống. Các dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn tỉnh đều có những nét văn hóa truyền thống đặc trưng riêng, nhưng sống hòa thuận, đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc và trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương. 
Thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh có 60/117 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 51,28%; có 19 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 30 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 08 xã đạt dưới 10 tiêu chí (Bình quân đạt 16 tiêu chí/xã, tăng 01 tiêu chí/xã so với năm 2015). Huyện Đơn Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 
Ngày 15/11/ 2016, UBND huyện Đạ Tẻh đã ra quyết định công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2016 cho 86/106 khu dân cư (thôn, tổ dân phố) của 11 xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 81,1%; trong đó có 37 khu dân cư 3 năm liền giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa (2014-2016). 
Trong các ngày 2-3/11 và ngày 8/11, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 4 huyện: Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và Bảo Lâm. Đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tại xã Ka Đô (Đơn Dương), xã Đà Loan (Đức Trọng), xã Hòa Ninh (Di Linh) và xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm).
Trong thời gian qua, cùng với việc phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị… Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh cũng được chú trọng triển khai thực hiện, từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều gương “Người tốt, việc tốt” được các cấp, các ngành, các địa phương biểu dương, khen thưởng.
Từ ngày 20-23/9/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên lần lượt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình cho cán bộ làm công tác văn hóa, gia đình của các xã, thị trấn; thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn
Ngày 1/9/2016, tại thị trấn Đinh Văn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Lâm Hà tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn hóa nông thôn mới.
 Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Lâm Đồng là một trong 11 địa phương của cả nước được Ban Bí thư Trung ương chọn thực hiện mô hình thí điểm xây dựng NTM tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng từ cuối năm 2009, tỉnh đã chủ động vận dụng, chọn 11 xã điểm và 31 xã ưu tiên của tỉnh để tập trung đầu tư chỉ đạo thực hiện
Cơ sở vật chất văn hóa là một trong các tiêu chí quan trọng và thiết thực trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ của nhân dân. Vì thế thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã từng bước triển khai quy hoạch, rà soát, đầu tư xây dựng và nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở. 
Các tin khác
Gia đình
<< Trang trước   Trang sau >>