Văn hóa gia đình

Xây dựng nếp sống văn hóa
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, vừa qua trong 02 ngày 08 - 09/11, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ Phong trào TDĐKXDĐSVH tại 4 huyện, thành phố (Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc).
Đồng Nai Thượng là một xã vùng sâu, vùng xa, nằm cách trung tâm huyện Cát Tiên khoảng 50km, toàn xã có 5 thôn, 409 hộ gia đình (trong đó 353 hộ đồng bào dân tộc Mạ, Tày, Stiêng…), với 1.719 khẩu.
Từ ngày 3-5 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường UBND huyện Di Linh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Di Linh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề Văn hóa nông thôn mới năm 2017.
Vừa qua, trong thời gian từ 11-13 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đam Rông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề Văn hóa nông thôn mới năm 2017.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là sự kế thừa và phát triển của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Cuộc vận động hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. 
Vừa qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 7 đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quyết định công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2015-2016

Lâm Đồng là vùng đất Nam Tây Nguyên, có 12 đơn vị hành chính (02 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và 10 huyện), 147 xã, phường, thị trấn với diện tích tự nhiên gần 10.000 km2. Dân số toàn tỉnh trên 1.200.000 người, trong đó dân số nông thôn 738.935 người, chiếm 62,13%. Là miền đất hội tụ nhiều dân tộc anh em trong cả nước với 43 dân tộc khác nhau cư trú và sinh sống. Các dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn tỉnh đều có những nét văn hóa truyền thống đặc trưng riêng, nhưng sống hòa thuận, đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc và trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương. 
Thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh có 60/117 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 51,28%; có 19 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 30 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 08 xã đạt dưới 10 tiêu chí (Bình quân đạt 16 tiêu chí/xã, tăng 01 tiêu chí/xã so với năm 2015). Huyện Đơn Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 
Ngày 15/11/ 2016, UBND huyện Đạ Tẻh đã ra quyết định công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2016 cho 86/106 khu dân cư (thôn, tổ dân phố) của 11 xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 81,1%; trong đó có 37 khu dân cư 3 năm liền giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa (2014-2016). 
Trong các ngày 2-3/11 và ngày 8/11, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 4 huyện: Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và Bảo Lâm. Đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tại xã Ka Đô (Đơn Dương), xã Đà Loan (Đức Trọng), xã Hòa Ninh (Di Linh) và xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm).
Các tin khác
Trang sau >>