Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 220 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
69/TB-BTC ĐHTDTT 22/08/2018
THÔNG BÁO KÊT QUẢ
Giải Taekwondo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
97/BC-SVHTTDL 20/08/2018
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 8 năm 2018 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2018
65/TB-BTCĐHTDTT 16/08/2018
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
23/ĐL-SVHTTDL 15/08/2018 ĐIỀU LỆ
Giải Đua Xe đạp nước (Pedalo) tỉnh Lâm Đồng năm 2018 và các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9
86/BC-SVHTTDL 23/07/2018
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 7 năm 2018 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018
18/ĐL-BTCĐHTDTT 02/07/2018
ĐIỀU LỆ
Giải Karate Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
19/ĐL-BTC ĐHTDTT 02/07/2018 ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá Nam Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
20/ĐL-BTC ĐHTDTT 02/07/2018
ĐIỀU LỆ
Giải Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
58/TB-SVHTTDL 27/06/2018 THÔNG BÁO
KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CÁC CÂU LẠC BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018
71/BC-SVHTTDL 22/06/2018 BÁO CÁO
Công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2018
70/BC-SVHTTDL 21/06/2018 BÁO CÁO
Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
56/TB-SVHTTDL 19/06/2018 THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức,
cộng tác viên thể dục thể thao người cao tuổi toàn quốc năm 2018
57/TB-BTC ĐHTDTT 19/06/2018 THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Thể dục thể hình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
14/ĐL-BTC ĐHTDTT 08/06/2018
ĐIỀU LỆ
Giải Taekwondo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
13/ĐL-SVHTTDL 08/06/2018
ĐIỀU LỆ
Giải Bơi trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2018
12/ĐL-BTCĐHTDTT 08/06/2018
ĐIỀU LỆ
GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM - BÓNG CHUYỀN NỮ
ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VIII - 2018
339/QĐ-SVHTTDL 08/06/2018
QUYẾT ĐỊNH
V.v Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng năm 2018
26/TTr-HĐXTVC 08/06/2018
TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng năm 2018
39/TB-SVHTTDL 05/06/2018
THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Quần vợt các nhà Quản lý và Trung cao tuổi  tỉnh Lâm Đồng năm 2018
10 /ĐL-SVHTTDL 04/06/2018
ĐIỀU LỆ
Giải Quần vợt Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
11/ĐL-SVHTTDL 04/06/2018
ĐIỀU LỆ
Hội thao và Liên hoan văn nghệ Ngƣời cao tuổi tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII năm 2018
38/TB-SVHTTDL 25/05/2018
Thông báo
Kết quả điểm xét tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
47/BC-SVHTTDL 22/05/2018 BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 5 năm 2018 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018
09 /ĐL-SVHTTDL 10/05/2018 ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá mini các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2018
08/ĐL-SVHTTDL 04/05/2018
ĐIỀU LỆ
Giải Thể dục thể hình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018

Previous Page 1-25 Next Page