Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 399 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
573/QĐ-VHTTDL 12/11/2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầumua sắm trang thiết bị cho đoàn nghệ thuật dân tộc Nam Tây Nguyên thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2019
1125/SVHTTDL 22/10/2019
V/v cử công chức tham mưu giúp việc HĐQL Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và lập thủ tục thanh toán tiền làm thêm giờ.
1122/SVHTTDL 21/10/2019 V/v cử đại diện tham gia Ban Giám khảo cuộc thi ảnh, video clip, bài viết về chủ để “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.
532/QĐ-SVHTTDL 21/10/2019 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ đánh giá nội bộ áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
124/BC-SVHTTDl 18/10/2019 BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2019
72/TB-SVHTTDL 18/10/2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng Cúp LTV lần thứ V năm 2019
71/TB-SVHTTDL 18/10/2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Bóng đá mini các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2019
1083/SVHTTDL 14/10/2019 V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2019
1081/SVHTTDL 11/10/2019 V/v báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019
68/TB-SVHTTDL 11/10/2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2019
1072/SVHTTDL 10/10/2019 V/v cử lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng giai đoạn II (2016-2020)
68/KH-SVHTTDL 09/10/2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức Chiến dịch truyền thông bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình nhân ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ (25/11) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1064/SVHTTDL 08/10/2019 V/v góp ý Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050
67/TB-SVHTTDL 07/10/2019 THÔNG BÁO
Nhiệm vụ công tác trọng tâm Tháng 10/2019
1036/SVHTTDL 03/10/2019 V/v báo cáo định kỳ kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực truyến
29/ĐL-SVHTTDL 03/10/2019 ĐIỀU LỆ
GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO TỈNH LÂM ĐỒNG MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2019
116/BC-SVHTTDL 30/09/2019
BÁO CÁO
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
66/TB-BGK 30/09/2019
THÔNG BÁO
Điều chỉnh một số nội dung phần thi hùng biện Vòng sơ khảo Hội thi "Công chức trẻ với cải cách hành chính" năm 2019
28/ĐL-SVHTTDL 27/09/2019 ĐIỀU LỆ
Giải Thể thao Ngƣời khuyết tật tỉnh Lâm Đồng lần thứ V năm 2019
27/ĐL-SVHTTDL 26/09/2019 ĐIỀU LỆ
Giải Cờ Vua học sinh tỉnh Lâm Đồng năm 2019
(Liên ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng)
1012/SVHTTDL 24/09/2019 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng năm 2019
476/QĐ-KTĐ 20/09/2019 QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban Tổ chức Vòng sơ khảo Hội thi “Công chức trẻ với Cải cách hành chính” năm 2019
66/KH-SVHTTDL 19/09/2019 KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
114/BC-SVHTTDL 18/09/2019 BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
112/BC-SVHTTDL 13/09/2019
BÁO CÁO
Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page