Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 883 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
35/TB-SVHTTDL 18/05/2020 HÔNG BÁO
Điều chỉnh thời gian tổ chức Giải Võ thuật cổ truyền trẻ
tỉnh Lâm Đồng năm 2020
52/BC-SVHTTDL 15/05/2020
BÁO CÁO
KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1635/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ’
28/TB-SVHTTDL 14/05/2020
THÔNG BÁO
Thời gian tổ chức Giải Quần vợt tỉnh Lâm Đồng năm 2020
27/TB-SVHTTDL 13/05/2020 THÔNG BÁO
Về việc tổ chức xét tặng cấp cơ sở “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021
26/TB-SVHTTDL 13/05/2020
THÔNG BÁO
Thời gian tổ chức Giải Võ thuật cổ truyền trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2020
412/SVHTTDL 12/05/2020
V/v thực hiện các mục tiêu của Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”
410/SVHTTDL 12/05/2020
V/v cử thành viên tham gia Ban Điều hành triển khai đề án “Xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh”
04/ĐL-SVHTTDL 08/05/2020 ĐIỀU LỆ
Giải Bóng bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
398/SVHTTDL 07/05/2020 V/v đề xuất khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
393/SVHTTDL 06/05/2020
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh
332/KH-SVHTTDL 06/05/2020 KẾ HOẠCH 
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính  năm 2020 và các năm tiếp theo
31/KH-SVHTTDL 05/05/2020
KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2021-2025
25/TB-SVHTTDL 05/05/2020
THÔNG BÁO
Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020
386/SVHTTDL 04/05/2020 V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 644/QĐ-UBND và Kế hoạch số 607/KH-UBND
383/SVHTTDL 04/05/2020
V/v báo cáo định kỳ kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực truyến
382/SVHTTDL 04/05/2020 V/v Thực hiện Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng
378/SVHTTDL 29/04/2020 V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch
23/TB-SVHTTDL 28/04/2020 THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng tổ chức Giải Võ thuật cổ truyền trẻ  tỉnh Lâm Đồng năm 2020
22/TB-SVHTTDL 28/04/2020 THÔNG BÁO
Lịch trực cơ quan trong dịp  Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2020
14/TB-SVHTTDL 23/04/2020 THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng tổ chức Giải Quần vợt tỉnh Lâm Đồng năm 2020
27/KH-SVHTTDL 22/04/2020
KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
44/BC-SVHTTDL 17/04/2020
BÁO CÁO
Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 4, 04 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020
343/SVHTTDL 17/04/2020 V/v góp ý dự thảo Quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
338/SVHTTDL 16/04/2020 V/v cung cấp danh sách các dịch vụ công trực tuyến có tính phí, lệ phí
336/SVHTTDl 16/04/2020 V/v rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Previous Page 1-25 Next Page