Văn bản chỉ đạo điều hành - Xem chi tiếtSố/Ký hiệu 85/BC -SVHTTDL
Ngày ban hành 09/07/2019
Người ký Nguyễn Thị Nguyên
Trích yếu BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thƣ về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chung
Công báo số
Ngày phát hành công báo
Hiệu lực Còn
Toàn văn  85.signed.pdf