Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 22602 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1534/QĐ-UBND 17/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Tu Tra - Ka Đơn, huyện Đơn Dương (đoạn từ R' lơm đến thôn Ka Đơn)
1535/QĐ-UBND 17/07/2019 Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình dự án đầu tư xây dựng cầu Ông Thiều - huyện Đơn Dương
1536/QĐ-UBND 17/07/2019 Thu hồi, cho Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng tiếp tục thuê đất theo hiện trạng sử dụng tại thị trấn Liên Nghĩa
1539/QĐ-UBND 17/07/2019 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất Chloramine B phục vụ công tác chống dịch năm 2019 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đòng
1541/QĐ-UBND 17/07/2019 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bổ sung vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai năm 2019
4368/UBND-ĐC 17/07/2019 Chấp thuận ranh giới, diện tích thu hồi, giao đất để xây dựng Hội trường các Tổ dân phố 7, 11 tại phường Lộc Phát - thành phố Bảo Lộc
4375/UBND-ĐC 17/07/2019 Chấp thuận lập danh mục thu hồi đất để xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu du lịch hồ Tuyền Lâm
47/GP-UBND 17/07/2019 Cho phép Công ty TNHH Cao Phong được xả nước thải vào nguồn nước
167/TB-UBND 17/07/2019 Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của ông Vĩnh Lộc
168/TB-UBND 17/07/2019 Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của bà Nguyễn Thị Thu
1530/QĐ-UBND 17/07/2019 Thu hồi, giao đất cho UBND xã Đại Lào - thành phố Bảo Lộc để xây dựng trụ sở làm việc
1532/QĐ-UBND 17/07/2019 Phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Phạm Hồng Thái - thành phố Bảo Lộc
4346/UBND-GT 16/07/2019 Chấn chỉnh việc thẩm định hồ sơ chấp thuận, điều chỉnh chủ trương các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
4347/UBND-NC 16/07/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021
4348/UBND-NC 16/07/2019 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra
4349/UBND-NC 16/07/2019 Triển khai thi hành nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
4357/UBND-LN 16/07/2019 Cơ chế tài chính hoạt động tại các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh
165/TB-UBND 16/07/2019 Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của bà Từ Lệ Hoàng Yến
166/TB-UBND 16/07/2019 Kết luận của đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
1519/QĐ-UBND 16/07/2019 Sáp nhập Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội vào Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn và đổi tên thành Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội
1521/QĐ-UBND 16/07/2019 Phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp để thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1523/QĐ-UBND 16/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bộ test virus TSWV để kiểm soát dịch bệnh trên cây hoa cúc
1524/QĐ-UBND 16/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 39 bộ test virus để kiểm soát dịch bệnh trên cây cà chua
1529/QĐ-UBND 16/07/2019 Cho Công ty TNHH Đình Tâm thuê đất để đầu tư xây dựng xưởng ươm tơ, dệt lụa Đình Tâm tại xã Đạ Đờn - huyện Lâm Hà
1501/QĐ-UBND 15/07/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa Phòng Khám đa khoa Trung tâm thành phố Đà Lạt

Previous Page 1-25 Next Page