Văn bản qui phạm pháp luật

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 332 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
30/CT-TTg 30/10/2018
Chỉ thi:
Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
142/2018/NĐ-CP 09/10/2018
NGHỊ ĐỊNH:
Sửa đổi một số  quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BVHTTDL
26/2018/TT-BVHTTDL 11/09/2018 THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều cuả thông tu số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua abns hàng hoá quốc tế thuộc diên quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ VHTTDL
24/2018/TT-SVHTTDL 23/08/2018

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập xuất thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ VHTTDL xác định mã số hàng háo theo danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017
THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
02/2017/TT-BVHTTDL 05/07/2017 THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
13/2017/QĐ-UBND 28/03/2017
QUYẾT ĐỊNH
ban hnahf Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
28/2017/NĐ-CP 20/03/2017
NGHỊ ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
28/2017/NĐ-CP 20/03/2017
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2013/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO
718/QĐ-BVHTTDL 02/03/2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch

09/2017/NĐ-CP 09/02/2017

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

06/2017/NĐ-CP 24/01/2017
NGHỊ ĐỊNH
Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
06/2017/NĐ-CP 24/01/2017
NGHỊ ĐỊNH
VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
03/2017/QĐ-UBND 19/01/2017
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tình Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017
NGHỊ ĐỊNH
Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên taim dịch bệnh
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định thi hành Luật đất đai
18/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2016
THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của chính phủ về hoạt động mỹ thuật
13/2016/TT-BVHTTDL 09/12/2016
THÔNG TƯ
Quy định quy chế hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
12/2016/TT-BVHTTDL 05/12/2016
THÔNG TƯ
Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
289/2016/TT-BTC 15/11/2016
THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh
260/2016/TT-BTC 14/11/2016
THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sửdụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu
212/2016/TT-BTC 10/11/2016
THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũtrường
11/2016/TT-BVHTTDL 08/11/2016
THÔNG TƯ
Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
11/2016/TT-BVHTTDL 08/11/2016 THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU MÔN YOGA
177/2016/TT-BTC 01/11/2016 THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Previous Page 1-25 Next Page