Thông báo

Thời gian tổ chức từ ngày 21 - 24/10/2015, tại Câu lạc bộ Bida Asia, 105 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa . 
Ban Tổ chức giải sẽ hỗ trợ chỗ ở cho 06 VĐV của Lâm Đồng.
Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI - năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát về thành phố Đà Lạt - thành phố festival hoa Việt Nam nhằm thu hút, khuyến khích văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, những người yêu âm nhạc… quan tâm sáng tác bài hát về hoa, thiên nhiên, con người Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam.
Thời gian tổ chức từ ngày 26 - 29/11/2015, tại Trung tâm Thể dục thể thao Cầu Giấy - 35 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Về việc di dời trụ sở cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng vào làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.
Thực hiện kế hoạch hoạt động thể dục thể thao năm 2015 và được sự đồng ý của Tổng cục TDTT; Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải Quần vợt vô địch Nữ toàn quốc năm 2015, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Nhằm thống nhất hướng dẫn các nội dung hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên toàn quốc, ngày 24/12/2013 Bộ trưởng Bộ Văn hóa ,Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư 15/TT-BVHTTDL về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn.
Ngày 26/12/2013, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. . Đây là các nội dung cụ thể hóa quy định về quảng cáo của Luật quảng cáo ngày 21/6/2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo.
Trang sau >>