Thông báo về việc di dời trụ sở 
    Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc các sở, ban, ngành, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh di dời trụ sở vào làm việc tập trung tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng sẽ chính thức di dời trụ sở làm việc vào Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng từ đầu năm 2015. Để tiện liên hệ công tác, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng xin thông báo địa chỉ trụ sở mới như sau:
    1. Địa chỉ cơ quan:
Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng
Tầng 6 (khối nhà 9 tầng), Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng,
Số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.3822141
Fax: 063.3833086
Email: svhttdl@lamdong.gov.vn
Website: svhttdl.lamdong.gov.vn
    2. Thời gian làm việc chính thức tại trụ sở mới: từ ngày 09/01/2015.
Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ công tác.
Trân trọng./-

 Các tin khác