Thông báo cuộc thi sáng tác bài hát về thành phố Đà Lạt - thành phố festival hoa Việt Nam 
    Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI - năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát về thành phố Đà Lạt - thành phố festival hoa Việt Nam nhằm thu hút, khuyến khích văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, những người yêu âm nhạc… quan tâm sáng tác bài hát về hoa, thiên nhiên, con người Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam. 
    
Đặc biệt các tác phẩm chọn lọc trong cuộc thi sẽ được dàn dựng, biểu diễn trong các chương trình của Festival Hoa Đà Lạt 2015. Thời gian phát động từ nay đến hết ngày 31/10/2015. Tác giả tham gia gửi bài dự thi về Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng. (Thể lệ cuộc thi xem tại đây)./.

 Các tin khác