Thông báo cuộc thi Yoga cộng đồng Việt Nam lần thứ I – 2015 
    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng  nhận được Điều lệ số 01/2015/ĐL-TTV ngày 22/9/2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trái Tim Vàng về việc tổ chức cuộc thi “Yoga cộng đồng Việt Nam lần thứ nhất – 2015”. 
    Thời gian tổ chức từ ngày 26 - 29/11/2015, tại Trung tâm Thể dục thể thao Cầu Giấy - 35 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 
    Nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, câu lạc bộ, địa phương trong toàn tỉnh được biết và đăng ký tham gia (chi tiết điều lệ giải xem tại đây).

 Các tin khác