Thông báo điểm xét tuyển viên chức vào Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lâm Đồng Tải Văn bản Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức:  tại đây

 Các tin khác