Thông báo điều chỉnh một số nội dung, chương trình thuộc Kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017 

Thông báo điều chỉnh một số nội dung, chương trình
thuộc Kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017


    Căn cứ văn bản số 7775/UBND - VX2 ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất điều chỉnh một số nội dung, kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017, theo đó một số nội dung chương trình đã được thay đổi, cụ thể như sau:

    I. Các chương trình chính:
    1. Chương trình “1.2. Đêm hội rượu Vang Đà Lạt - chương trình nghệ thuật Thương về miền đất lạnh” được điều chỉnh thành 02 chương trình gồm:
    a) Chương trình Đêm hội rượu Vang Đà Lạt:
    - Thời gian: Bắt đầu lúc 20 giờ 00 ngày 24/12/2017.
    - Địa điểm: Khu Hòa Bình, Phường 1, thành phố Đà Lạt.
    - Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.
    b) Chương trình nghệ thuật “Một thoáng Đà Lạt”:
    - Thời gian: Bắt đầu lúc 20 giờ 00 ngày 25/12/2017.
    - Địa điểm: Vườn hoa thành phố Đà Lạt.
    - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
    - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng.
    2. Chương trình “1.3. Tuần lễ thời trang Áo dài - Lụa”, được điều chỉnh tên gọi, thời gian và địa điểm như sau:
    - Tên gọi: Đêm hội thời trang Áo dài lụa - Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017.
    - Thời gian: Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 00 ngày ngày 26/12/2017.
    - Địa điểm: Tiền sảnh Khách sạn Đà Lạt Palace.
    3. Chương trình “1.4. Chương trình nghệ thuật thời trang Duyên dáng Việt Nam" bổ sung chủ đề và điều chỉnh thời gian như sau:
    - Chủ đề: “Một ngày vui mùa đông”.
    - Thời gian: Bắt đầu lúc 20 giờ 00 ngày 24/12/2017.
    4. Chương trình “1.5. Đêm hội “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”” điều chỉnh thời gian, địa điểm như sau:
    - Thời gian: Bắt đầu lúc 20 giờ 00 ngày 26/12/2017.
    - Địa điểm: Sân khấu ngoài trời, Nhà thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.
    5. Chương trình “1.9. Hội chợ triển lãm Thương mại, Du lịch Festival Hoa Đà Lạt 2017” điều chỉnh tên gọi và thời gian tổ chức như sau:
    - Tên gọi: Hội chợ triển lãm Thương mại Festival Hoa Đà Lạt 2017.
    - Thời gian: Từ ngày 22/12/2017 đến ngày 28/12/2018 (07 ngày), khai mạc lúc 08g00 thứ Sáu ngày 22/12/2017.
    6. Chương trình “1.11. Phố Trà - Cà phê - Rượu vang và Đặc sản Đà Lạt, Lâm Đồng.” điều chỉnh thời gian tổ chức như sau:
    - Thời gian: Từ ngày 22/12/2017 đến ngày 02/01/2018 (12 ngày). Khai mạc lúc 9g00 thứ Sáu ngày 22/12/2017.
    7. Chương trình “1.12. Hội thảo xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Lâm Đồng” và Chương trình “1.13. Hội thảo quy hoạch phát triển thành phố Đà Lạt” điều chỉnh địa điểm tổ chức như sau:
    - Địa điểm: Khách sạn Swissbel - Resort SAM Tuyền Lâm.
    8. Chương trình “1.14. Chương trình Đêm hội Tơ - Trà” điều chỉnh thời gian tổ chức như sau:
- Thời gian: Bắt đầu lúc 20 giờ 00, ngày 25/12/2017.

    II. Các chương trình hưởng ứng:
    1. Chương trình “2.1. Không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh về hoa và vườn sách” điều chỉnh tên gọi và thời gian tổ chức như sau:
    - Tên gọi: Không gian nghệ thuật nhiếp ảnh, hội họa, tranh bút lửa và thư pháp.
    - Thời gian: Từ ngày 23/12/2017 đến ngày 27/12/2017 (05 ngày), khai mạc lúc 15g00 ngày 23/12/2017.
    2. Chương trình “2.2. Triển lãm ảnh nghệ thuật Tây Nguyên - Duyên Hải miền Trung” điều chỉnh địa điểm tổ chức như sau:
    - Địa điểm: Đài phun nước Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.
    3. Chương trình “2.3. Tuần lễ phim chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII” điều chỉnh thời gian tổ chức như sau:
    - Thời gian: Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 27/12/2017.
    4. Chương trình “2.9. Tour du lịch trải nghiệm Phiêu du xứ B'Lao” điều chỉnh tên gọi như sau:
    - Tên gọi: Tour du lịch trải nghiệm “Phiêu du xứ Bảo”.
    5. Bỏ chương trình “2.8. Biểu diễn “Khinh khí cầu bay treo”; lý do đơn vị chủ trì đề nghị không thực hiện.
    6. Bổ sung các chương trình sau:
    6.1. Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc:
    - Thời gian: 20 giờ 00 ngày 26/12/2017.
    - Địa điểm: Trước Rạp 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt (hoặc Vườn hoa thành phố Đà Lạt).
    - Đơn vị thực hiện: Đoàn Quốc nhạc tỉnh Toàn La (Cheon La) Nam - Hàn Quốc.
    - Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
    6.2. Hội thảo phát triển ngành Tơ lụa:
    - Thời gian: 14 giờ 00 ngày 26/12/2017.
    - Địa điểm: Khách sạn Viseri, thành phố Bảo Lộc.
    - Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam, UBND thành phố Bảo Lộc.
    6.3. Hội thảo phát triển ngành Trà:
    - Thời gian: 8 giờ 00 ngày 26/12/2017.
    - Địa điểm: Khách sạn Viseri, thành phố Bảo Lộc.
    - Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Chè Việt Nam, UBND thành phố Bảo Lộc.

    III. Các chương trình khác:
    1. Chương trình “3.3. Lễ hội Cỏ hồng Đà Lạt" điều chỉnh tên gọi, thời gian và chủ đề như sau:
    - Tên gọi: Mùa hội Cỏ hồng Đà Lạt.
    - Thời gian: 11 ngày, từ ngày 24/11/2017 đến 03/12/2017.
    - Chủ đề: Đà Lạt - thảo nguyên cỏ hồng.
    2. Chương trình “3.7. Thực hiện DVD ca nhạc Thương về miền đất lạnh” điều chỉnh chủ đề và nội dung như sau:
    - Chủ đề: “Một thoáng Đà Lạt”.
    - Nội dung: Số lượng phát hành 1.000 đĩa DVD và 500 USB.
    3. Bổ sung các chương trình sau:
    3.1. Diễu hành xe mô tô thể thao hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - Năm 2017;
    - Thời gian: Ngày 23, 24, 25/12/2017.
    - Địa điểm: thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, Quốc lộ 20.
    - Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Bảo Lộc.
    - Đơn vị thực hiện: Câu lạc bộ mô tô thể thao thành phố Bảo Lộc, Câu lạc bộ Harley Davidson - thành phố. Hồ Chí Minh.
    3.2. Không gian ẩm thực đường phố Đà Lạt:
    - Thời gian: Từ ngày 23/12/2017 đến ngày 02/01/2018.
    - Địa điểm: Khu du lịch nghỉ dưỡng SAM Tuyền Lâm – Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.
    - Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm./.

Tải văn bản: 
- Công văn số: 7775/UBND - VX2 ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
- Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 19/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

 Các tin khác