Lâm Đồng triển khai Thông tư về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn 

    Nhằm thống nhất hướng dẫn các nội dung hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên toàn quốc, ngày 24/12/2013 Bộ trưởng Bộ Văn hóa ,Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư 15/TT-BVHTTDL về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn.

    Thông tư có 9 điều, quy định rõ: Thành phần và cơ cấu của Hội đồng nghệ thuật; Thẩm quyền thành lập, số lượng thành viên, nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nghệ thuật; Chức năng của Hội đồng nghệ thuật; Nhiệm vụ của Hội đồng nghệ thuật; Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng nghệ thuật… Trong đó quy định Hội đồng nghệ thuật thực hiện chức năng chung và chức năng cụ thể của từng Hội đồng nghệ thuật; Hội đồng nghệ thuật có 5 nhiệm vụ như: thẩm định, đánh giá về tư tưởng, nội dung, hình thức và chất lượng các tác phẩm, chương trình nghệ thuật có sử dụng ngân sách nhà nước, khi có yêu cầu của người đứng đầu cơ quan có thẩm quền theo quy định của pháp luật…

    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và bãi bõ Điều 3 của Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

    Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng cũng đã ban hành Quyết định số 435/QĐ-SVHTTDL ngày 20/8/2013 về việc thành lập Hội đồng thẩm định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng gồm các ông (bà) sau: Bà Nguyễn Thị Nguyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Thanh Long - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy là Phó chủ tịch Hội đồng. Ông Mai Viết Đảng - Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên. Ông Trần Mạnh Linh - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên. Ông Nguyễn Tánh - Nhạc sỹ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên. Ông Nguyễn Đình Nghĩ - Nhạc sỹ, Trưởng đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng là thành viên. Ông Tô Ngọc Văn - Họa sỹ, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên.
Nội dung chi tiết Thông tư 15/TT-BVHTTDL quy định tại đây./-
 

 


Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng biểu diễn tại lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2013 tại thành phố Hải Phòng.