Hướng dẫn treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 5964/UBND-VX ngày 08/10/2013, V/v hướng dẫn nghi lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Đồng hướng dẫn thực hiện nghi thức Quốc tang như sau:
1. Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (bắt đầu từ 12 giờ ngày thứ sáu 11/10/2013 đến hết 12 giờ ngày chủ nhật 13/10/2013).
2. Cách treo cờ rủ:
- Nơi treo cờ là nơi trang trọng, đảm bảo thẩm mỹ và mỹ quan. Cột cờ phải là độc lập (không treo cờ lên các cột đang dùng cho mục đích khác như cột điện, cột ăng-ten,...), cờ không được bạc màu, hoen ố.
- Treo cờ rủ với 02 dải băng tang vải màu đen (dải thứ nhất có kích thước bằng 01/10 chiều rộng của lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ; dải thứ 2 buộc chính giữa lá cờ không để cờ bay).


Treo như ảnh minh họa, nhưng hạ cờ xuống 2/3 cột cờ

Treo như hình minh họa nhưng thêm 1 dải tang đen cột từ đỉnh lá cờ kích thước bằng 01/10 chiều rộng
của lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ


 Các tin khác