Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng 

    Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc áp dụng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân cụ thể như sau:

    - Từ ngày 01-01-2017, Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch  bắt đầu triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Cho phép các tổ chức, cá nhân có thể tải và điền các mẫu đơn, mẫu tờ khai, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet và nhân kết quả được thực hiện tại cơ quan cung cấp dịch vụ) đối với  02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, gồm:

        1. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương.
        2. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo.

 

    - Về cách thức thực hiện:
        + Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://motcua.lamdong.gov.vn/ , vào mục “NỘP QUA MẠNG”;
        + Bước 2: Lựa chọn thủ tục cần thực hiện 
        + Bước 3: Nhập thông tin cần thiết nội dung khai báo vào biểu mẫu.
        + Bước 4: Tải, điền nội dung các thông tin, mẫu đơn, mẫu tờ khai cần thực hiện thủ tục hành chính; chụp hoặc scan các giấy tờ hồ sơ cần thiết trong mục khai báo tài liệu đính kèm và đính kèm vào hồ sơ đăng ký trực tuyến.
        + Bước 5: Chọn hình thức nhận kết quả hồ sơ;
        + Bước 6: Nhập Mã xác nhận và Chọn “Đồng ý và tiếp tục”;
        + Bước 7: Sau khi gửi đăng ký hệ thống sẽ yêu cầu in “Phiếu thông báo” để xác nhận việc hoàn thành việc đăng ký, để làm cơ sở theo dõi, tra cứu tình trạng hồ sơ và nhận kết quả.

    - Về hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng chi tiết: truy cập theo địa chỉ: http://motcua.lamdong.gov.vn/
 


    Trong quá trình thực hiện các đơn vị, tổ chức, cá nhân có vướng mắc và cần được thông tin, hướng dẫn, xin liện hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo số điện thoại: 063.3540460 hoặc qua hộp thư điện tử: loanvtt@lamdong.gov.vn

 Các tin khác