Thư viện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên thư viện cơ sở 

Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp quản lý, tổ chức, hoạt động của một thư viện ở cơ sở cho nhân viên làm công tác thư viện cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngày 22 tháng 08 năm 2017, theo kế hoạch số 126/TVT ngày 01/8/2017, Thư viện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho trên 30 học viên là nhân viên phụ trách tủ sách, điểm bưu điện văn hóa xã đến từ thành phố Đà Lạt, các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng. Đây là lớp tập huấn đầu tiên trong kế hoạch, 2 lớp tập huấn còn lại sẽ được tổ chức vào ngày 30/8/2017 và 31/8/2018 tại TTVH huyện Đạ Tẻh và TTVH huyện Di Linh.


Tới dự lớp tập huấn có bà Vi Bích Thủy Châu - Phó giám đốc Thư viện tỉnh; ông Phạm Đại Hải - Giám đốc bưu điện huyện Lâm Hà; bà Chế Phương Nam; Phó giám đốc - TTVH huyện Lâm Hà.

Nội dung tập huấn tập trung những vấn đề về quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động của Thư viện trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức, hoạt động cũng như cách thức quản lý một thư viện cơ sở. Lớp tập huấn lần này cũng là dịp tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 Các tin khác