Thông báo về việc ban hành thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA 
Ngày 18 tháng 10 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA về quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao.
Thông tư này gồm các điều khoản về quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng các loại vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao; áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh để tập luyện và thi đấu các môn thể thao có sử dụng vũ khí thể thao tại Việt Nam.
Vũ khí thể thao bao gồm các loại súng, đạn dùng cho các loại súng này và các loại vũ khí thô sơ dùng để tập luyện và thi đấu thể thao.
Nguyên tắc trang bị, quản lý và sử dụng vũ khí thể thao dùng trong tập luyện và thi đấu thể thao phải tuân thủ quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thông tư liên tịch này và các băn bản pháp luật khác có liên quan.
Trong chương II của thông tư có các điều khoản quy định về thủ tục trang bị vũ khí thể thao; thủ tục nhập vũ khí thể thao; vận chuyển vũ khí thể thao ra ngoài khu vực tập luyện, thi đấu thể thao; trách nhiệm của huấn luyện viên, vận động viên, học viên được giao vũ khí thể thao; bảo quản vũ khí thể thao
Trong chương III có các điều khoản trong khâu tổ chức thực hiện như phối hợp trong xử lý vi phạm; hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
Nội dung chi tiết của thông tư xem tại đây./-

 Các tin khác