Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên 

THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên

Kính gửi: 
- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh;
- Các hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.

Thực hiện công văn số 431/TCDL-LH ngày 06/5/2013 của Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn công tác đổi thẻ Hướng dẫn viên năm 2013, căn cứ Hợp đồng đào tạo (Bồi dưỡng cập nhật kiến thức) giữa Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên. 
Sau khi hoàn thành khóa học, hướng dẫn viên sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đã qua khóa bồi dưỡng kiến thức định kỳ nhằm bổ sung hồ sơ cấp đổi lại thẻ hướng dẫn viên theo quy định.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thông báo đến các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa (chính thức, cộng tác) đang làm việc  tại đơn vị đã đến hạn đổi thẻ hướng dẫn viên trong năm 2013, đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức được tổ chức trong  trong tháng 7 năm 2013 tại Trường Cao đẳng Nghề du lịch Đà Lạt.
Sau khi trao đổi thống nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên Khóa 1 năm 2013, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Trong 02 ngày 08 - 09/7/2013.
2. Thời lượng: 20 tiết
3. Đối tượng: Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa đến thời hạn đổi thẻ theo quy định.
4. Nội dung chương trình:
- Chuyên đề 1: Bối cảnh du lịch thế giới, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam.
- Chuyên đề 2: Tình hình chính trị - xã hội và phát triển du lịch Lâm Đồng trong 03 năm gần đây.
- Chuyên đề 3: Luật Du lịch, Nghị định 92/2007/NĐ-CP, Nghị định 16/2012/NĐ-CP, Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp đổi lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch.
- Chuyên đề 4: Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.
5. Học phí: 450.000 đồng/học viên (đóng học phí tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt).
6. Địa điểm tổ chức lớp học: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Lạt (Số 10, Lý Tự Trọng, P2, Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng).
7. Hồ sơ yêu cầu: Phiếu đăng ký khóa học, 03 ảnh màu 4x6cm, thẻ hướng dẫn viên đang sử dụng (bản photo).
8. Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ và đóng học phí khóa 1/2013: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/7/2013.
Học viên đăng ký, làm thủ tục tại Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 28 Trần Phú, Đà Lạt, ĐT: 0633.824377) hoặc Phòng Đào tạo -  Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt (Số 10 Lý Tự Trọng, Đà Lạt, ĐT: 0633. 554913).
Nhận được văn bản này, đề nghị Lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành khẩn trương thông báo đến hướng dẫn viên đang làm việc tại đơn vị biết, thực hiện. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng (Số 28 Trần Phú, Đà Lạt, ĐT: 0633.824377, Fax: 0633.833086, Email: nvdllamdong@gmail.com ) hoặc Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt (Số 10 Lý Tự Trọng, Đà Lạt, ĐT&Fax: 0633.554913, Email: daotaodtc@gmail.com).


Lâm Đồng, ngày   28   tháng 6  năm 2013

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH;
và TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ LẠT.

 Các tin khác