THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU VỀ CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt với tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh về truyền thống đấu tranh anh dũng của quân - dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới;
Ban tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát động cuộc thi viết tìm hiểu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 20/09/2013 đến 28/2/2014 (Ngày kết thúc nhận bài dự thi). Lễ tổng kết, trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/2014).
- Thể lệ và câu hỏi dự thi được đăng kèm sau đây,  và đồng thời đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Lâm Đồng; các Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Thư Viện tỉnh Lâm Đồng.
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo phát động Cuộc thi và mong được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các cá nhân, các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức đoàn thể đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để Cuộc thi thành công tốt đẹp.

                                            THỂ LỆ VÀ CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT
                                TÌM HIỂU VỀ CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
                                              TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
                                                    Chủ đề: “Âm vang Điện Biên”

I/ ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Đối tượng:
- Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đang công tác, học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Những thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia dự thi.
2. Nội dung, hình thức:
2.1. Nội dung:
- Chủ đề: “Âm vang Điện Biên”.
- Câu hỏi: 03 câu
+ Câu 1: Hãy cho biết bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ?
- Nêu vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
+ Câu 2: Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, quân và dân Lâm Đồng đã có những hoạt động phối hợp như thế nào?
+ Câu 3: Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Theo bạn có bao nhiêu người tham gia cuộc thi này (tại Lâm Đồng)?.
2.2. Hình thức: Thi viết.
Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Viết tay hoặc đánh máy, in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, đánh số trang theo thứ tự. Khuyến khích và không hạn chế việc sử dụng hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung bài dự thi. Khuyến khích bài dự thi viết tay.
2.3. Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 20/9/2013.
2.4. Thời gian nộp bài thi:
- Thời hạn cuối cùng nộp bài thi: 17 giờ ngày 28/2/2014 (theo dấu bưu điện).
- Lễ tổng kết, trao giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ: 07/05/2014.
2.5. Địa điểm nộp bài thi:
- Thư viện tỉnh Lâm Đồng - Số 22, Trần Phú, thành phố Đà Lạt.
- Mọi thông tin cần thiết về cuộc thi (Thể lệ, nội dung dự thi), Ban Tổ chức thông báo trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Website: http://svhttdl.lamdong.gov.vn/ và các Website của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Thư Viện tỉnh Lâm Đồng.
II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI, PHƯƠNG THỨC CHẤM THI, VÀ XẾP GIẢI
1. Yêu cầu đối với bài dự thi:
- Bài dự thi ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và tập thể cần thiết ở trang đầu như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (nếu có); tên cơ quan, địa chỉ cơ quan, số điện thoại. Mỗi cá nhân hay tập thể chỉ được tham dự một bài dự thi.
- Bài dự thi phải gửi đúng thời gian qui định; nếu gửi bưu điện, ngoài bì thư ghi rõ: “Bài dự thi tìm hiểu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trường hợp bài dự thi bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện.
- Bài dự thi hợp lệ là bài trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi và đảm bảo các thông tin theo yêu cầu quy định trong Thể lệ.
- Bài dự thi không hợp lệ là các bài:
+ Bài thi không ghi rõ họ tên, địa chỉ của người dự thi;
+ Bài thi gửi chậm so với thời gian quy định (tính theo dấu bưu điện);
+ Bài thi có nội dung trả lời giống nhau;
+ Bài dự thi không trả lời đủ nội dung câu hỏi.
2. Phương thức chấm thi: Cách chấm điểm được diễn ra theo 2 vòng:
* Vòng Sơ khảo: Tổ thư ký rà soát chọn lọc, loại bỏ các bài thi không hợp lệ và không đạt yêu cầu theo quy định. 
* Vòng Chung khảo: Ban giám khảo sẽ chấm điểm cụ thể từng bài thi theo quy định như sau:
- Bài thi gồm có 3 câu hỏi do Ban tổ chức ban hành.
- Tổng điểm: 100 điểm.
- Điểm cụ thể đối với từng câu hỏi như sau:
+ Câu 1 (35 điểm): Trả lời đúng đáp án: 30 điểm, có mở rộng nội dung: 5 điểm.
+ Câu 2 (20 điểm): Trả lời đúng đáp án: 15 điểm, có mở rộng nội dung: 5 điểm.
+ Câu 3 (30 điểm): Trả lời ngắn gọn, súc tích, có bố cục rõ ràng, đúng nội dung yêu cầu (viết không quá 1000 từ).
+ Điểm trình bày, minh họa (10 điểm): Hình thức trình bày đẹp, sử dụng hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung bài dự thi.
+ Bài dự thi viết tay (5 điểm): Phải đảm bảo tiêu chí sạch, đẹp, rõ ràng.
3. Nguyên tắc chấm điểm:
- Điểm chênh lệch giữa các giám khảo ở từng câu trả lời của bài thi không quá 2 điểm. Điểm lẻ được tính 0,5 điểm.
- Tổng điểm mỗi bài thi được tính trên cơ sở: Bình quân điểm tổng hợp của các giám khảo trong một bài thi.
- Trường hợp các bài thi cá nhân có điểm bằng nhau thì Ban Giám khảo sẽ lấy số điểm phần mở rộng, hình ảnh tư liệu minh họa và trình bày cao hơn để làm căn cứ xếp loại.
- Giải tập thể được trao cho đơn vị có tỷ lệ bài dự thi cao và có nhiều bài thi của cá nhân đạt điểm cao.
- Ban giám khảo chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về kết quả các bài dự thi và xếp Giải.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải tập thể: 10 giải.
- 01 giải nhất trị giá 3.000.000đ.
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.500.000đ.
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000đ.
- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.500.000đ.
2. Giải cá nhân: 20 giải.
- 01 giải nhất trị giá 2.000.0000đ.
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000đ.
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000đ.
- 14 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000đ.
3. Hình thức trao Giải: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức lễ trao giải tại thành phố Đà Lạt trước ngày 07/5/2014.
IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
- Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, nếu cá nhân, tập thể có bài dự thi thắc mắc về kết quả cuộc thi, đề nghị gửi thư, email, fax đến Thư ký Hội đồng giám khảo (Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Số 28 - Trần Phú, Tp. Đà Lạt, điện thoại: 063.822168, địa chỉ mail: nghiepvuvanhoald@gmail.com, fax: 063.3833086) để được xem xét, giải quyết. Mọi khiếu nại sau thời gian quy định trên sẽ không có hiệu lực.
- Bất kỳ phát hiện nào về bài dự thi đạt giải thưởng có vi phạm tranh chấp bản quyền đều có quyền thông báo đến Ban Tổ chức để được xem xét, giải quyết. Việc gửi thư khiếu nại thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian trên, Ban tổ chức xem như không có vấn đề khiếu nại, thắc mắc đối với Giải thưởng.
- Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kết quả chấm vòng chung khảo và xếp Giải trước khi kết quả được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
V. QUYỀN LỢI CỦA BAN TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Ban tổ chức được quyền sử dụng các bài dự thi có chất lượng để tuyên truyền, giáo dục; không trả lại bài dự thi dưới bất kỳ hình thức nào. 
- Ngoài Giải thưởng đã quy định trên, các bài dự thi của tập thể và cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được triển lãm tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tổ chức tại thành phố Điện Biên năm 2014 và được lưu giữ tại Thư viện tỉnh Điện Biên, Thư viện tỉnh Lâm Đồng.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thể lệ Cuộc thi này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các Website Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Thư Viện tỉnh Lâm Đồng.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và những người tham gia Cuộc thi căn cứ thực hiện. Trong quá trình triển khai có vấn đề gì cần điều chỉnh, bổ sung, đề nghị liên hệ trực tiếp với Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện thoại 063.3822168) để trao đổi, xem xét và phối hợp giải quyết./.
 

 

 

 Các tin khác