Tổng kết công tác kiểm tra hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 

    Nhằm kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, các tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch phát sinh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; thực hiện văn bản số 4702/BVHTTDL ngày 24/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2015; văn bản số 7176/UBND-TC ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và văn bản số 67/KH-BCĐVSATP ngày 29/12/2014 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo Thanh tra Sở và phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện trong tỉnh tăng cường triển khai kiểm tra hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương. 
    Qua đợt kiểm tra, Thanh tra Sở và Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra 568 lượt cơ sở, phát hiện 66 vụ vi phạm. Trong đó, đã nhắc nhở, yêu cầu 50 cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, phạt cảnh cáo 3 vụ, phạt tiền 10 vụ, với tổng số tiền là 55.750.000 đồng, còn 03 vụ đang xử lý; tịch thu 870 đĩa CD-VCD-DVD ca nhạc, phim không dán nhãn theo quy định.


Khai mạc Triển lãm tranh cổ động tại Tp. Đà Lạt nhân dịp Mừng Đảng – Mừng Xuân Ất Mùi - 2015

    Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác kiểm tra hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao và du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đã được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần tích cực cùng với các ngành chức năng phục vụ tốt nhân dân địa phương và du khách.

 Các tin khác